Work

CROSS INNOVATION EUROPE

Amsterdam Economic Board

Elke Europese (hoofd)stad en haar regio heeft de aankomende jaren economische en maatschappelijke uitdagingen. Dit vraagt om inventieve en innovatieve oplossingen, zowel op beleidsniveau als in de uitvoering. Als één van de 14 deelnemende Europese steden vroeg Amsterdam Economic Board ons om een toolkit te ontwikkelen voor het project Cross Innovation “How to make Cross Innovation happen in your city”. Het project Cross Innovation richt zich op het onderzoeken van hoe cross sectorale innovatie tot stand komt en welke beleidsinstrumenten op stedelijk en regionaal niveau nodig zijn om dit te faciliteren en te stimuleren. Wij ontwikkelden een informatieve motion graphic video voor de beleidsmedewerkers van alle deelnemende steden. Daarnaast ook een toolkit met brochures, posters en digitaal informatie materiaal.